Điều khoản và điều kiện


Điều khoản và điều kiện của VNBatteryOnePlus.com

Bất kỳ việc sử dụng trang web này được điều chỉnh bởi các chính sách, điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Việc bạn sử dụng trang web này, đặt hàng hoặc đăng ký các ấn phẩm của chúng tôi cho thấy bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.


Thương hiệu & Bản quyền

Tất cả văn bản, đồ họa, hình ảnh hoặc hình ảnh khác, biểu tượng nút, clip âm thanh, logo, khẩu hiệu, tên thương mại hoặc phần mềm từ và các nội dung khác trên trang web của VNBatteryOnePlus.com (gọi chung là "nội dung") thuộc về VNBatteryOnePlus.com hoặc phù hợp nhà cung cấp hoặc người cấp phép nội dung và không được sử dụng, sao chép, giới hạn, sửa đổi, hiển thị, xuất bản, bán, thực hiện công khai, phân phối hoặc khai thác thương mại, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VNBatteryOnePlus.com hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu hiện hành . Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào sử dụng bất kỳ tên, nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm hoặc dịch vụ nào của VNBatteryOnePlus.com mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VNBatteryOnePlus.com. Ngoài ra, kiểu của Trang web, bao gồm tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh, là nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu của VNBatteryOnePlus.com không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng (toàn bộ hoặc một phần) không có sự cho phép trước bằng văn bản của VNBatteryOnePlus.com.

Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin khác, theo tên thương mại, nhãn hiệu hoặc hình thức khác, không cấu thành hoặc ngụ ý chứng thực, tài trợ hoặc khuyến nghị được bảo lưu bởi VNBatteryOnePlus.com. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều được bảo lưu bởi VNBatteryOnePlus.com. Những người vi phạm sẽ bị truy tố đến toàn bộ luật pháp.


Chấp nhận đơn đặt hàng

Điều khoản thanh toán nằm trong toàn quyền quyết định của chúng tôi và trừ khi được VNBatteryOnePlus.com đồng ý. Thanh toán phải được VNBatteryOnePlus.com nhận trước khi chấp nhận đơn đặt hàng của VNBatteryOnePlus.com. VNBatteryOnePlus.com không chịu trách nhiệm về giá cả, lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác trong bất kỳ ưu đãi nào của VNBatteryOnePlus.com và có quyền hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào do các lỗi đó.


Hoàn trả và hoàn tiền

Khách hàng có thể liên hệ với ẮcquyMột+ qua trò chuyện trực tiếp hoặc email để được giúp đỡ khi trả lại xảy ra.

Tất cả trả lại yêu cầu RMA (Ủy quyền trả lại hàng hóa) # khi nhận được đơn đặt hàng của bạn. Đơn đặt hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng có thể yêu cầu trao đổi hoặc hoàn lại tiền. Nếu các sản phẩm bị lỗi (thiệt hại vật chất và thiệt hại do sử dụng không đúng loại trừ) sau 30 ngày và trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng, khách hàng chỉ có thể nhận được thay thế từ ẮcquyMột+. Sau 180 ngày kể từ ngày giao hàng, khách hàng vẫn sẽ được phép gửi lại đơn vị bị lỗi cho ẮcquyMột+. Chúng tôi sẽ giúp chuyển tiếp các mục để nhà sản xuất để sửa chữa. Nếu mặt hàng không thể sửa chữa sau khi được nhà sản xuất kiểm tra, ẮcquyMột+ sẽ gửi lại cho khách hàng.


Liên kết của bên thứ ba

ẮcquyMột+ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên Internet được sở hữu và vận hành bởi các bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng ẮcquyMột+ không chịu trách nhiệm cho hoạt động hoặc nội dung nằm trên hoặc thông qua bất kỳ trang web nào như vậy. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết từ ẮcquyMột+, bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc này.


Về sửa đổi

ẮcquyMột+ có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong các Điều khoản Trang web này, hoặc bất kỳ chính sách nào của trang web, theo thời gian bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Mọi thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản Trang web này sẽ có hiệu lực khi đăng các bản sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang sau khi đăng bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi hoặc sửa đổi đó.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Pin và bộ điều hợp do Công ty chúng tôi cung cấp nếu không được đánh dấu là [Bản gốc] là [thay thế] được bán để sử dụng cho một số sản phẩm của nhà sản xuất và mọi tham chiếu đến sản phẩm hoặc nhãn hiệu của các công ty đó hoàn toàn nhằm mục đích xác định nhà sản xuất. sản phẩm của chúng tôi [là thay thế cho] có thể được sử dụng. Công ty của chúng tôi và VNBatteryOnePlus.com không liên kết với, được ủy quyền bởi, được cấp phép bởi, nhà phân phối, cũng không liên quan đến bất kỳ nhà sản xuất nào, cũng như các sản phẩm được chào bán thông qua Trang web của chúng tôi được sản xuất bởi hoặc bán với sự cho phép của nhà sản xuất với mà các sản phẩm của chúng tôi [là thay thế cho] có thể được sử dụng.

Chọn một trong các trang web của ẮcquyMột+ :

Tiếng anh   Tiếng việt   Tiếng pháp   Na Uy   Tiếng Hungary   Tây Ban Nha   Ý   Hy Lạp   Hà Lan   Bồ Đào Nha   Tiếng Đan Mạch   Tiếng Indonesia   Thái lan   Ba Lan   Thụy Điển   Tiếng nga   Tiếng Đức