• Bộ sạc thay thế cho Gateway 4000 4010 4012 4012GZ 4014 4014GB 4016 4024 4024GZ 90W
Máy tính xách tay / Netbook AC Adapter Gateway 4000 4010 4012 4014 4012GZ 4014GB 4016 4024 4024GZ 90W.
thương hiệu này thay thế mới AC Adapter tương thích với laptop cho Gateway. Cấp năng lượng cho máy tính xách tay của bạn với AC Adaptor tuyệt vời này. Thiết kế có thể sạc lại với bảo vệ quá tải, đảm bảo sử dụng lâu dài. 100% tương thích, hứa sẽ đáp ứng hoặc vượt quá thông số kỹ thuật OEM với 30 ngày trở lại tiền bảo lãnh và năm bảo hành 1! Một bộ chuyển đổi năng lượng bền và cũng như thực hiện đảm bảo sử dụng lâu dài.

Thông số kỹ thuật
Điều kiệnThương hiệu mới
Đầu vào100-240V ~2.5A, 50/60Hz
Đầu ra19V~4.74, 90W
Đường kính đầu2.5 x 5.5 mm/ 0.10 x 0.22 in (Ngày trong. X Ngày ngoài.)
Tổng trọng lượng14.99 oz / 425 g
MàuĐen
Kích thước5.12 x 2.24 x  1.18 inch / 13 x 5.7 x 3 cm (L x W x H)

Gói bao gồm
1 x Bộ đổi nguồn AC
1 x Dây nguồn cho quốc gia của bạn


Số phần tương thích

ADP-90SB

Mô hình tương thích

HP Pavilion ZE4000 - ZE5700 Loạt: ZE4000, ZE4100, ZE4115, ZE4125, ZE4145, ZE4200, ZE4201, ZE4202, ZE4202S, ZE4204, ZE4204S, ZE4205, ZE4206, ZE4206S, ZE4207, ZE4208, ZE4208S, ZE4209, ZE4210, ZE4211, ZE4212S, ZE4214, ZE4214S, ZE4215, ZE4217, ZE4218, ZE4219, ZE4220, ZE4221, ZE4222, ZE4224, ZE4228, ZE4229, ZE4230, ZE4231, ZE4232, ZE4232S, ZE4234, ZE4234S, ZE4236, ZE4239, ZE4240, ZE4241, ZE4251, ZE4258, ZE4261, ZE4262, ZE4268, ZE4271, ZE4274, ZE4274S, ZE4278, ZE4281, ZE4282, ZE4282S, ZE4284, ZE4288, ZE4292, ZE4294, ZE4298, ZE4300, ZE4301, ZE4302, ZE4305, ZE4305EA, ZE4306, ZE4306WM, ZE4307, ZE4308, ZE4310, ZE4310EA, ZE4311, ZE4312, ZE4313, ZE4314, ZE4314EA, ZE4315, ZE4315CA, ZE4315US, ZE4316, ZE4317, ZE4318, ZE4318US, ZE4319, ZE4320, ZE4321, ZE4325, ZE4325CA, ZE4325US, ZE4326, ZE4328, ZE4328US, ZE4332, ZE4333, ZE4334, ZE4335, ZE4335CA, ZE4335US, ZE4336, ZE4355, ZE4355US, ZE4356, ZE4537, ZE4358, ZE4358US, ZE4360, ZE4365, ZE4365US, ZE4367, ZE4400, ZE4400, ZE4401, ZE4401US, ZE4402, ZE4402US, ZE4403, ZE4404, ZE4410, ZE4410CA, ZE4417EA, ZE4420, ZE4420CA, ZE4420US, ZE4422, ZE4423, ZE4430, ZE4430US, ZE4453, ZE4454, ZE4455, ZE4455EA, ZE4500, ZE4501, ZE4501US, ZE4502, ZE4502US, ZE4504, ZE4505, ZE4507, ZE4508, ZE4509, ZE4510, ZE4525, ZE4525US, ZE4526, ZE4530, ZE4530US, ZE4540, ZE4540CA, ZE4540US, ZE4545, ZE4545US, ZE4546, ZE4547, ZE4550, ZE4560, ZE4560US, ZE4600, ZE4601, ZE4601US, ZE4602, ZE4602US, ZE4603, ZE4604, ZE4604US, ZE4605, ZE4605US, ZE4620, ZE4620US, ZE4624, ZE4624US, ZE4630, ZE4630US, ZE4640, ZE4640US, ZE5000, ZE5000, ZE5155, ZE5170, ZE5185, ZE5185, ZE5200, ZE5279, ZE5300, ZE5360, ZE5362, ZE5365, ZE5365US, ZE5367, ZE5367US, ZE5375, ZE5375US, ZE5385, ZE5385US, ZE5395, ZE5395US, ZE5400, ZE5407, ZE5410, ZE5413, ZE5415, ZE5450, ZE5451, ZE5451US, ZE5457, ZE5460, ZE5460US, ZE5462, ZE5467, ZE5468, ZE5468CL, ZE5470, ZE5470US, ZE5475, ZE5475CA, ZE5478, ZE5478CL, ZE5490, ZE5490US, ZE5497, ZE5500, ZE5501, ZE5501US, ZE5504, ZE5505, ZE5506, ZE5507, ZE5560, ZE5560US, ZE5565, ZE5565QV, ZE5568, ZE5568CL, ZE5570, ZE5570US, ZE5575, ZE5580, ZE5580US, ZE5587, ZE5590, ZE5590US, ZE5600, ZE5602, ZE5602US, ZE5603, ZE5603US, ZE5604, ZE5605, ZE5607WM, ZE5607WM, ZE5610, ZE5610CA, ZE5615, ZE5615CA, ZE5617, ZE5617WM, ZE5618, ZE5618CL, ZE5730, ZE5730US, ZE5731, ZE5731US, ZE5732 

HP Pavilion N3000 - N5000 Loạt: 

N3000, N3100, N3150, N3250, (N3290/5), N3310, N3330, N3350, N3370, N3390, N3410, N5000, N5000, N5100, N5100, N5125, N5130, N5150, (N5190/5), N5200, N5200, N5210, N5270, (N5290/5), N5300, N5300, N5340, N5350, N5380, (N5390/5) , N5400, N5511L, N5584

HP Pavilion ZE1000 / XT / ZT Loạt: 

ZE1200, ZE1201, ZE1202, ZE1210, ZE1230, ZE1250, ZE1260, XT Loạt, XT276, XT375, XT412, XT4345QV, XT5366WM, XT537QV, XT545, XT5477WM, XT595, ZT Loạt, ZT1000

HP Pavilion Notebook XT276 DA731AV, DA732AV, DC603AR, DC603A 

HP Pavilion Notebook XT4345QV DC978AR, DC978A, DF835AR, DF835A 

HP Pavilion Notebook XT537QV DF861AR, DF861A, DC966AR, DC966A, DK941AR, DK941A 

HP Pavilion Notebook XT5477WM DK570AR, DK570A 

HP Pavilion Notebook XT595 DE862AR, DE862A, DB397A, DC672AR, DC672A, DE861AR, DE861A, DC753AR, DC753A, DE863AR, DE863A 

Compaq Presario Notebooks 2100 Loạt: 

2175EA 2100AP, 2100CA, 2100CA, 2100LA, 2100US, 2100US, 2100US CTO AMD, 2100US CTO INT, 2101AP, 2101US, 2101US, 2102AP, 2102EA, 2102US, 2102US, 2103AP, 2103EA, 2104AP, 2105AP, 2105CA, 2105CA, 2105EA, 2105LA, 2105US, 2105US, 2106AP, 2106EA, 2106US, 2106US, 2107AP, 2107EA, 2108EA, 2109EA, 2110AP, 2110CA, 2110CA, 2110EA, 2110LA, 2110US, 2110US, 2111AP, 2111EA, 2112AP, 2112EA, 2113AP, 2114AP, 2114EA, 2115AP, 2115EA, 2116AP, 2117AP, 2117EA, 2118AD, 2118EA, 2118EA, 2119AD, 2119EA, 2120AD, 2120AP, 2120EA, 2120LA, 2120US, 2122AD, 2123AD, 2123AP, 2124AD, 2124AP, 2125AC, 2125AD, 2125AP, 2125EA, 2126AC, 2126AD, 2126EA, 2127AC, 2127AD, 2127EA, 2127EA, 2128AC, 2128AD, 2128EA, 2129AD, 2129EA, 2130AC, 2130AD, 2130AP, 2130EA, 2131AC, 2131AD, 2131EA, 2132AC, 2132RS, 2132RS, 2133AC, 2133AD, 2133AP, 2133EA, 2134AD, 2134EA, 2135AC, 2135AD, 2135AP, 2135CA, 2135EA, 2135US, 2135US, 2136AC, 2136AD, 2136EA, 2136RSH, 2136RSH, 2137AC, 2137AD, 2137EA, 2138AC, 2138AD, 2138EA, 2139AC, 2139AD, 2140AC, 2140AD, 2140AP, 2140CA, 2140US, 2140US, 2141AC, 2141AC, 2141AD, 2141EA, 2142EA, 2143AD, 2143AP, 2144AD, 2144EA, 2145AD, 2145AP, 2145CA, 2145EA, 2145US, 2145US, 2146AD, 2146EA, 2147AD, 2147EA, 2148AD, 2148EA, 2149AD, 2149EA, 2150AP, 2150US, 2150US, 2151AD, 2151EA, 2152EA, 2153AP, 2154AP, 2154EA, 2155AP, 2155EA, 2155US, 2155US, 2156AP, 2156EA, 2157AP, 2158AP, 2158EA, 2160EA, 2160US, 2161EA, 2162EA, 2163EA, 2164EA, 2165EA, 2166EA, 2167EA, 2169EA, 2170US, 2172EA, 2173EA, 2175EA 

Compaq Presario 2500 Loạt: 

2500AP / 2500LA / 2500AP / 2510AP / 2510EA / 2510LA / 2511EA / 2512EA / 2515AP / 2515EA / 2516EA / 2520AP / 2520EA / 2521EA / 2525AP / 2525CA / 2525EA / 2525US / 2526EA / 2528CL / 2530AP / 2535AP / 2535QV / 2538CL / 2540 / 2540AP / 2545AP / 2545US / 2550AP / 2555AP / 2555US / 2560AP / 2565AP / 2575US DC944AV, DA733AV, DA734AV, DC606A, DC607A, DC720A, DC721A, DC755A, DC609A, DC817A, DC754A, DC717A, DC730A, DC731A, DC718A, DC732A, DC733A, DC722A, DC715AR, DC715A,DC734A DK561A,DC728A,DK560A,DK558A,DK559A / 2580US / 2585US 

Compaq Business Notebook: 

n1050v DC749A,DC750A,DC751A, DJ105S, DJ106S, DC767T,DC768T, DC769T, DC770T,DD152T, DD153T, DD154S, DE236S, DE237S, DJ156S

HP Compaq Business Notebook: 

nx9000 DF981A, DF982A, DF984A, DF985A, DF986A, DF987A, DG211A, DG212A, DG213A, DG214A, DG223T, DG224T, DG225T, DG672A, DG673A, DG674A, DG675A, DG676A, DG677A, DG678A, DG679A, DG856A, DG857A, DG862A, DG863A, DG864A, DG865A, DG866A, DG868A, DG869A, DG870A, DG871A, DG872A, DG873A, DG874A, DG875A, DG876A, DG877A, DG878A, DG879A, DG880A, DG881A, DG882A, DG883A, DG884A, DG885A, DJ131S, DJ144S, DJ150S, DJ158S, DJ160S, DJ166S, DJ167S, DJ168S, DJ170S, DJ171S, DJ174S, DK452A, DK453A, DK787A, DK788A, DK789A, DK790A, DK938A, DK939A, DL015P, DL016P, DL040P, DL198P, DL199P, DL212P, DL930A, DL932A, DL933A, DL934A, DL935A, DM307P, DM308P, DM309P, DM310P, DM311P, DM316P, DM317P, DM318P, DM325P, DM556A, DM643A 

HP Compaq Business Notebook: 

nx9005 DF988A, DF989A, DF990A, DF992A, DF993A, DF994A, DG194A, DG195A, DG196A, DG200A, DG201A, DG202A, DG203A, DG220T, DG221T, DG222T 

HP Compaq Business Notebook: 

nx9010 DG072A, DG073A, DG074A, DG075A, DG076A, DG077A, DG078A, DG231A, DG232A, DG233A, DG234A, DG235A, DG236A, DG237A, DG238A, DG239A, DG240T, DG241T, DG242T, DG243T, DG638A, DG639A, DG640A, DG641A, DG642A, DG643A, DG644A, DG645A, DG646A, DG647A, DG887A, DG890A, DG891A, DG893A, DG895A, DG897A, DG900A, DG901A, DG902A, DG903A, DG904A, DG905A, DG906A, DG907A, DG908A, DG909A, DG910A, DG911A, DH902A, DH903A, DJ123A, DJ123T, DJ124A, DJ124T, DJ157S, DJ162A, DJ162T, DJ172S, DK444A, DK445A, DK770A, DK771A, DK772A, DK940A, DL039P, DL141A, DL438A, DL800A, DL801A, DL802A, DL803A

SA80T-3115, API3AD030

Compaq NX9000 Armada 2924 Loạt, 

Compaq Presario 1000 18XL Loạt

Compaq Evo Loạt

Evo N105, Evo N115, Evo N160,Evo N180, Evo 18XL, Evo 800XL,Evo 2700, Evo 2700T

Compaq Presario 700 800 1100 1110 1115 1120 1200 12XL 1400 14XL 1600 Loạt

Compaq Presario 16XL 1700 17XL 1800 2100 2500 2700 3000 80XL Loạt

HP Omnibook 500 3000 3100 4000 6000 7100 Loạt, 

HP Pavilion N3000 N5000 N5390/5 XH6355 ZF Loạt

HP Omnibook VT XE XT Loạt

HP Pavilion N3100 N3200 N3300 N3400 N5100 N5200 N5300 N5400 Loạt

HP Pavilion N5500 N6100 N6300 N6400 Loạt

HP Pavilion XF XH XT XU XZ ZU ZT Loạt

ASUS

A2, A2000, A2000C, A2000D, A2000G, A2000H, A2000K, A2000L, A2000S, A2000T, A2508H, A2514H, A2534H, A2540H,A27, A28, A2C, A2D, A2G, A2H, A2K, A2L, A2S, A2T, A3E, A3H, A6, A6000, A6000G, A6000Ga, A6000K, A6000L, A6000N, A6000Ne,

A6000U, A6000V,A6000Va, A6000Vc, A65, A6G, A6Ga, A6K, A6L, A6N, A6Ne, A6U, A6V, A6Va, A6Vc, A8F, F7000,F7400, L3, L3000, L3000C,L3000D,L3000H, L3000S, L3000Tp, L31,L3100, L32, L3200, L34,L3400, L35, L3500,L3800, L3C,L3D, L3H, L3S, L3Tp, L5, L5000, L5000C, L5000D, L5000DF, L5000G, L5000GA, L5000GM, L5000GX, L5500C, L5500D, L5500DF, L5500G, L5500GA, L5500GM, L5500GX, L55C, L55D, L55DF, L55G, L55GA, L55GM, L55GX, L5800, L5800C, L5800D, L5800DF, L5800G, L5800GA, L5800GM, L5800GX, L58C, L58D, L58DF, L58G, L58GA, L58GM, L58GX, L5900, L5900C, L5900D, L5900DF, L5900G, L5900GA, L5900GM, L5900GX, L59C, L59D, L59DF, L59G, L59GA, L59GM, L59GX, L5C, L5D, L5DF, L5G, L5GA, L5GM, L5GX, L8400, M2, M2000, M2000A, M2000C, M2000E, M2000N, M2000Ne, M2400, M2400A, M2400C, M2400E, M2400N, M2400Ne, M2422N, M2442N, M2A, M2C, M2E, M2N, M2Ne, M3, M3000, M3000N, M3000NP, M3N, M3NP, M6, M6000A, M6000C, M6000Ce, M6000N, M6000Na, M6000Ne, M6000R, M6000RF, M6000V, M6000Va, M67, M6700, M6700A, M6700C, M6700Ce, M6700N, M6700Na, M6700Ne, M6700R, M6700RF, M6700Vm, M6700Va, M6706H, M6722H, M6722R, M6742H, M6762H, M67A, M67C, M67Ce, M67N, M67Na, M67Ne, M67R, M67RF, M67V, M67Va, M68, M6800, M6800A, M6800C, M6800Ce, M6800N, M6800Na, M6800Ne, M6800R, M6800RF, M6800V, M6800Va, M6802N, M6806N, M6822N, M6842N, M6862N, M68A, M68C, M68Ce, M68N, M68Na, M68Ne, M68R, M68RF, M68V, M68Va, M6A, M6C, M6Ce, M6N, M6Na, M6Ne, M6R, M6RF, M6V, M6Va, S1, S1000, S1000A, S1000B, S1000N, S13, S1300, S1300A, S1300B, S1300N, S13A, S13B, S13N, S1A, S1B, S1N, S5, S5000, S5000A, S5000N, S5000Ne, S5000NP, S5A, S5N, S5Ne, S5NP, U5, U5A, U5F, W3V, Z33A, Z3A, Z71V, Z9, Z90, Z9000, Z9000R, Z90R, Z91, Z9100, Z9100E, Z9100ER, Z9100G, Z9100L, Z9100N, Z91E, Z91ER, Z91G, Z91L, Z91N, Z92, Z9200, Z9200G, Z9200L, Z9200Ne, Z9200U, Z9200Va

Z92G, Z92L, Z92Ne, Z92U, Z92Va, Z93, Z9300, Z9300E, Z93E, Z99, Z9R

Acer

Acer Aspire :1300, 1300DXV, 1300XC, 1300XV, 1301, 1301XV, 1302, 1302LC, 1302X, 1302XC, 1304, 1304LC, 1304XC, 1306, 1306LC, 1307LC, 1310, 1310LC, 1310XC, 1312, 1312LC, 1312LM, 1312XC, 1313, 1313LC, 1314, 1314LC, 1315, 1315LC, 1315LM, 1320, 1350, 1350LC, 1350LCE, 1350LM, 1350LMI, 1351, 1351LC, 1351LCI, 1351XC, 1352, 1352LC, 1352LCE, 1352LCI, 1352XC, 1353, 1353LC, 1353LCI, 1353LM, 1353LMI, 1353XC, 1354, 1354LM, 1354LMI, 1355, 1355LC, 1355LCE, 1355LCI, 1355LM, 1355LMI, 1355X, 1355XV, 1356, 1356LC, 1356LCI, 1356LM, 1356LMI, 1357, 1357LC, 1357LCI, 1357LM, 1357LMI, 1357XC, 1360, 1360LC, 1362, 1362LC, 1362LCi, 1362LM, 1362LMi, 1362WLC, 1362WLCi, 1362WLM, 1362WLMi, 1363LC, 1363LCi, 1363LMi, 1363WLCi, 1363WLM, 1363WLMi, 1365, 1365LCi, 1365LMi, 1400, 1400XC, 1400XV, 1403, 1403LC, 1404, 1405, 1406, 1450, 1451, 1451LCI, 1451LMI, 1452, 1452LC, 1452LCI, 1452LMI, 1454, 1454LCI, 1454LM, 1454LMIB, 1454MLI, 3021, 3021WLMI, 3022, 3022LCI, 3022LMI, 3022WLMI, 3023, 3023LCI, 3023LMI, 3023WLMI, 3025, 3025LCI, 3025LMI, 3620, 3623,3623NWXMI, 3623WLCI, 3623WXCI, 3623WXMI, 3624, 3624WXCI, 3624WXMI, 5710.

Acer Ferrari:1000, 1004WTMi, 1005WLMI, 3000, 3000LMi, 3000LMiB, 3200, 3200LMi, 3201, 3201LMi, 3400, 3400LMi, 3400WLMi, 3401, 3401LMi, 4000, 4000LMi, 4000WLMi, 4001, 4001LMi, 4001WLMi, 4002, 4002LMi, 4002WLMi, 4004, 4004WLMi, 4005, 4005WLM, 4005WLMi, 4006, 4006WLM, 4006WLMi, 5005WLMi, 5005WLMi.

Aspire :

1300 1400 1600 2000 3000 3020 3100 3500 3600 5000 5020 5100 5500 5600 7100 9400 9500 

Ferrari :

1000 3000 4000 5000 

Travel Mate: 

200 300 400 500 600 620 700 720 800 2300 2400 3000 3200 4000 4100 4500 4600 6000 8000 8100 C200 C300i

Acer Aspire :3020 (AS3020LMi, AS3020WLMi, AS3021WLMi, AS3022LMi, AS3022WLM, AS3022WLMi, AS3023LMi, AS3023WLM, AS3023WLMi, AS3025WLM, AS3025WLMi)

Acer Aspire 3040

Acer Aspire 5020 :AS5020LCi, AS5020LMi, AS5021LCi, AS5021LMi, AS5021NWLCi, AS5021WLCi,AS5021WLM, AS5021WLMi, AS5022NWLMi, AS5022WLM, AS5022WLMi, AS5023WLMi, AS5024LMi, AS5024WLCi

Acer Aspire 5040, 5110, 5540, 5560, 5600 , 5610, 5620, 5630 , 5650 , 5670 , 5680 , 5920 , 7110, 9110, 9300 , 9410, 9420, 9500 ,AS9502WSMi, AS9503EWSMi, AS9504WSMi , 9510 

Acer Ferrari 5000 

Acer TravelMate 2420 , 2430 , 2440, 2490, 3240, 3280, 4200, 4210, 4220 , 4260, 4270, 4400 ,TM4402WLMi, 4670 , 5610, 5620, 6410 , 6460 , 8200 ,TM8202WLMi, TM8204WLMi, acer 5315

ToshibaToshiba Portege M600 

Toshiba Dynabook AW2 AX2 Loạt 

Toshiba Satellite 1600 1715XCDS 3000 A65 A70 A75 A80 P30 P35 Loạt 

Toshiba Satellite Pro L100 M50 M70 Loạt

Toshiba Tecra A7 Loạt

Toshiba Equium A100-549 L100-186 

Toshiba Equium M70 Loạt: M70-173, M70-337, M70-339, M70-364 

Toshiba Portege M600 Loạt: M601, M602, M603 

Toshiba Qosmio F45 Loạt: F45-AV410, F45-AV411, F45-AV412, F45-AV413, F45-AV423 

Toshiba Satellite 1100 Loạt: 1100, 1100 Z4, 1100-A210, 1135-S125, 1135-S1552 

Toshiba Satellite 1700 Loạt: 1710CDS, 1735, 1750 

Toshiba Satellite 1900 Loạt: 1900, 1900-SP303, 1905, 1905-S301, 1955-S801

Toshiba Satellite 2435 A60-S156 A85-S107 

Toshiba Satellite A100 Loạt: A100-151, A100-163, A100-188, A100-209, A100-259, A100-295, A100-500, A100-507, A100-508, A100-521, A100-522, A100-523, A100-525, A100-533, A100-570, A100-649, A100-S2211TD, A100-S3211TD, A100-S8111TD, A100-ST3211 

Toshiba Satellite A105 Loạt: A105-S101, A105-S101X, A105-S171, A105-S171x, A105-S271, A105-S271X, A105-S361, A105-S361X, A105-S2236, A105-S2712, A105-S2713, A105-S2716, A105-S2717, A105-S3611 PA-1900-23

Toshiba Satellite A110 Loạt: A110-101, A110-177, A110-178, A110-203, A110-260, A110-289, A110-339, A110-370 

Toshiba Satellite A135 Loạt: A135-S2326, A135-S2336, A135-S2346, A135-S2356, A135-S2376, A135-S2386, A135-S2426, A135-S4499, A135-S4517, A135-S4527, A135-S4656, A135-S4666, A135-S4677, A135-S4727, A135-S4827 

Toshiba Satellite A200 Loạt: A200-10W, A200-10X, A200-10Z, A200-11C, A200-12F, A200-13L, A200-13O, A200-13R, A200-13T, A200-13U, A200-14D, A200-14E, A200-180, A200-18T, A200-19I, A200-19K, A200-19M, A200-1A9, A200-1AA, A200-1AB, A200-1AE, A200-1Ai, A200-1BP, A200-1BW, A200-1CC, A200-1CR, A200-1DA, A200-1DN, A200-1DQ, A200-1FJ, A200-1G6, A200-1GD, A200-1HU, A200-1M7, A200-ST2041, A200-ST2043 

Toshiba Satellite A205 Loạt: A205-S4537, A205-S4557, A205-S4567, A205-S4577, A205-S4578, A205-S4587, A205-S4597, A205-S4607, A205-S4617, A205-S4618, A205-S4629, A205-S4638, A205-S4639, A205-S4707, A205-S4777, A205-S4787, A205-S4797 

Toshiba Satellite A215 Loạt: A215-S4697, A215-S4717, A215-S4737, A215-S4747, A215-S4757, A215-S4767, A215-S4807, A215-S4817 

Toshiba Satellite L10 Loạt: L10-100, L10-101, L10-104, L10-105, L10-130, L10-154, L10-190, L10-194, L10-226, L10-272, L10-SP104 

Toshiba Satellite L15-S104 

Toshiba Satellite L20 Loạt: L20-101, L20-112, L20-118, L20-120, L20-121, L20-135, L20-155, L20-157, L20-159, L20-173, L20-188, L20-205, L20-256, L20-S310TD, P205-S6237, L20-SP119, L20-SP131 

Toshiba Satellite L25 Loạt: L25, L25-S1216 

Toshiba Satellite L30 Loạt: L30, L30-10P, L30-114, L30-115, L30-11E, L30-11H, L30-134, L30-134, L30-140, L30-142 

Toshiba Satellite L35 Loạt: L35-S1054, L35-S2151, L35-S2161, L35-S2171, L35-S2174, L35-S2316, L35-S2366, L35-SP1011, L35-SP2011 

Toshiba Satellite L40 Loạt: L40-10O, L40-12X, L40-13G 

Toshiba Satellite L45 Loạt: L45-S2416, L45-S4687 

Toshiba Satellite L100 Loạt: L100-103, L100-104, L100-105, L100-140, L100-141, L100-165, L100-170, L100-171, L100-179 

Toshiba Satellite L400 Loạt: L401, L402 

Toshiba Satellite M30X Loạt: M30X-S114, M30X-S171ST, M30X-S214, M30X-S234, M30X-SP111 

Toshiba Satellite M35X Loạt: M35X-S149, M35X-S161,M35X-S171, M35X-S309, M35X-S311,M35X-S329, M35X-S349, M35X-S1491, M35X-S1611, M35X-S3091, M35X-S3111,M35X-S3291, M35X-S3491 

Toshiba Satellite M40-S312TD 

Toshiba Satellite M45 Loạt: M45-S165, M45-S1651, M45-S1691 

Toshiba Satellite M50 Loạt: M50-130, M50-157, M50-159, M50-161, M50-180, M50-215, M50-227, M50-228 

Toshiba Satellite M55 Loạt: M55-S1001, M55-S139, M55-S139X, M55-S141

Toshiba Satellite M65 Loạt: M65-S821, M65-S8211 

Toshiba Satellite M70 Loạt: M70-144, M70-151, M70-152, M70-168, M70-169, M70-175, M70-181, M70-186, M70-187, M70-189, M70-194, M70-196, M70-212, M70-217, M70-236, M70-238, M70-239, M70-267, M70-343, M70-348, M70-356, M70-394, M70-395, M70-396 

Toshiba Satellite M200 Loạt: M200-ST200, M200-ST2002 

Toshiba Satellite M205 Loạt: M205-S3207, M205-S3217 

Toshiba Satellite P200 Loạt: P200-10C, P200-13Z, P200-140, P200-143, P200-144, P200-14O, P200-155, P200-156, P200-ST2061, P200-ST2071 

Toshiba Satellite P205 Loạt: P205-S6237, P205-S6247, P205-S6257, P205-S6267, P205-S6277, P205-S6287, P205-S6297, P205-S6298, P205-S6307, P205-S6327, P205-S6337, P205-S6347

Toshiba Satellite U300 Loạt: U300, U300-10M, U300-111, U300-114, U300-115, U300-ST3091, U300-ST3094, U300-ST5107, U300-ST5127 

Toshiba Satellite U305 Loạt: U305-S5077, U305-S5087, U305-S5097, U305-S57402, U305-S7448, U305-S7467, U305-S7477, U305-S7449, U305-S7432, U305-S7446 

Toshiba Satellite Pro A100 Loạt: Pro A100-622, Pro A100-722, Pro A100-848, Pro A100-908, Pro A100-00K, Pro A100-00Y, Pro A100-01A, Pro A100-03R 

Toshiba Satellite Pro L10 Loạt: L10-113, L10-271 

Toshiba Satellite Pro L20 Loạt: L20-102, L20-103, L20-137, L20-211, L20-258, L20-259 

Toshiba Satellite Pro L40-135 

Toshiba Tecra L2 Loạt: L2-S011, L2-S022 

Toshiba Satellite 1000 Loạt 

Toshiba Satellite 1100 Loạt: 1100-S101, 1105, 1110-S153, 110CT, 1115-S103, 1115-S123 

Toshiba Satellite 1200 1130 1600 1700 1715XCDS Loạt 

Toshiba Satellite 1900 Loạt: 1900-S305, 1900-0FS, 1900-101 

Toshiba Satellite 1905 Loạt: 1905-S277, 1905-S301, 1905-S302, 1905-S303, 1905-S304. 

Toshiba Satellite 1950, 1955 Loạt: Covers Satellite Models 1950, 1950-801, 1955-S801, 1955-S802, 1955-S803, 1955-S804, 1955-S805, 1955-S806, 1955-S807

Toshiba Satellite 2430 Loạt: 2430-S255, 2430-S256

Toshiba Satellite 2435-S256 3000 Loạt


GATEWAY 3000 Loạt:3000, 3018, 3018GZ, 3040, 3040GZ, 3500, 3520, 3520GZ, 3522, 3522GZ, 3525, 3525GB, 3545, 3545GZ, 3550, 3550GZ, 3550GH, 3610, 3610GZ.

GATEWAY 4000 Loạt:4000, 4010, 4012, 4012GZ, 4014, 4014GB, 4016, 4024, 4024GZ, 4025, 4025GZ, 4026, 4026GZ, 4028, 4028GZ, 4028JP, 4030, 4030GH, 4030GZ, 4520, 4520GZ, 4525, 4525GZ, 4528, 4528MX, 4530, 4530GH, 4530GZ, 4532, 4534, 4535, 4535GZ, 4536GZ, 4538, 4538GZ, 4540, 4540GZ, 4541, 4541BZ, 4542, 4542GP, 4543, 4543BZ,

GATEWAY 6000 Loạt:6000 , 6010 , 6010GZ , 6510 , 6510GZ , 6021 , 6021GH , 6021GZ , 6018 , 6018GH , 6018GZ , 6018GX , 6022 , 6022GZ , 6020 , 6020GZ , 6023 , 6023GP , 6530 , 6531 , 6531GZ , 6518 , 6518GZ , 6520 , 6520GZ , 6525 , 6525GP

GATEWAY CX Loạt:CX200, CX200S, CX200X

GATEWAY M Loạt:M210, M250, M250A, M250B, M250E, M250G, M250ES, M250GS, M255, M280, M285, M320, M325, M350CRV, M360, M460, M460S, M460X, M460XL, m500, m505, m505m2, M520, M520S, M520X, M520XL, M680,GATEWAY MX Loạt:MX3000, MX3042, MX3044, MX3044h, MX3558, MX3558h, MX3560, MX3560h, MX3562, MX3563h, MX3563, MX3610, MX6000, MX6420, MX6421, MX6423, MX7300mGATEWAY ML3000 Loạt:ML3000, ML3704, ML3706

GATEWAY MT3000 Loạt:MT3000, MT3400, MT3418, MT3700, MT3705, MT3707

GATEWAY MT6700 Loạt:MT6700, MT6704, MT6704h, MT6705, MT6707

GATEWAY MT6800 Loạt:MT6800, MT6821, MT6828, MT6828h

GATEWAY NX Loạt:NX200, NX200S, NX200X, NX250X, NX850

GATEWAY NX100X

GATEWAY NX200 Loạt:NX200, NX200S, NX200X, NX210, NX250, NX250X, NX260, NX260X

GATEWAY NX500 Loạt:NX500, NX500S, NX500X, NX510, NX510S, NX510X, NX550, NX550X, NX550XL, NX560, NX560X, NX560XL, NX570, NX570QS, NX570X, NX570XL

GATEWAY S Loạt:S-7200, S-7200C, S-7200N, S-7500, S-7500N.

GATEWAY Solo :1100, 1150 Loạt, Gateway 1200, 1400, 1450, 2100, 2150, 2200, 2300, 2300LS, 2300XL, 2500, 2500LS, 2500SE, 2500XL, 2550, 3100, 3150, 5100, 5100XL, 5150LS, 5150SE, 5150XL, 5300, 5350, 9100, 9100SE, 9100LS, 9100XL, 9150, 9300, 9300CX, 9500, 9550,450, 600

Gateway

Solo 400 Loạt, Solo 450, Solo 600, W322, M320


4000 4010 4012 4014 4012GZ 4014GB 4016 4024 4024GZ AC adapter Mẹo:
Vui lòng kiểm tra đánh giá điện áp và cường độ ở dưới cùng của thiết bị trước khi đặt hàng, trông giống như 19V - 3,42A. Bộ chuyển đổi AC an toàn để sử dụng trong phạm vi +/- 1V của điện áp máy tính xách tay. Nó là an toàn để có cường độ cao hơn. KHÔNG mua bộ chuyển đổi AC có cường độ dòng điện thấp hơn mức được liệt kê trên thiết bị của bạn. Vui lòng đảm bảo kích thước đầu cũng phù hợp với đầu ra DC của bạn.

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt
Mã Captcha

Bộ sạc thay thế cho Gateway 4000 4010 4012 4012GZ 4014 4014GB 4016 4024 4024GZ 90W

    Miễn phí vận chuyển có sẵn
  • Mã sản phẩm: VN-P71824-286
  • Tình trạng: Còn hàng
  • $45,00
  • $33,75


Sản phẩm cùng loại

Bộ sạc thay thế cho Gateway NV7801u NV7802u 65W

Bộ sạc thay thế cho Gateway NV7801u NV7802u 65W

Máy tính xách tay / Netbook AC Adapter Gateway NV7801u NV7802u 65W.thương hiệu này thay thế mới AC A..

$30,00 $40,00

Bộ sạc thay thế cho Gateway C120X CX200 CX200S CX200X CX210 CX210X 65W

Bộ sạc thay thế cho Gateway C120X CX200 CX200S CX200X CX210 CX210X 65W

Máy tính xách tay / Netbook AC Adapter Gateway C120X CX200 CX200S CX200X CX210 CX210X 65W.thương hiệ..

$30,00 $40,00

Bộ sạc thay thế cho Gateway MX7520h MX8520 MX8710 MX8711 MX8715 MX8734 MX8736j 65W

Bộ sạc thay thế cho Gateway MX7520h MX8520 MX8710 MX8711 MX8715 MX8734 MX8736j 65W

Máy tính xách tay / Netbook AC Adapter Gateway MX7520h MX8520 MX8710 MX8711 MX8715 MX8734 MX8736j 65..

$30,00 $40,00

Bộ sạc thay thế cho Gateway NV5813U NV5813H NV5814u 65W

Bộ sạc thay thế cho Gateway NV5813U NV5813H NV5814u 65W

Máy tính xách tay / Netbook AC Adapter Gateway NV5814u NV5813U NV5813H 65W.thương hiệu này thay thế ..

$30,00 $40,00

Thẻ từ khóa: Gateway, 4000, 4010, 4012, 4012GZ, 4014, 4014GB, 4016, 4024, 4024GZ, 90W, Bộ chuyển điện xoay chiêu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Pin và bộ điều hợp do Công ty chúng tôi cung cấp nếu không được đánh dấu là [Bản gốc] là [thay thế] được bán để sử dụng cho một số sản phẩm của nhà sản xuất và mọi tham chiếu đến sản phẩm hoặc nhãn hiệu của các công ty đó hoàn toàn nhằm mục đích xác định nhà sản xuất. sản phẩm của chúng tôi [là thay thế cho] có thể được sử dụng. Công ty của chúng tôi và VNBatteryOnePlus.com không liên kết với, được ủy quyền bởi, được cấp phép bởi, nhà phân phối, cũng không liên quan đến bất kỳ nhà sản xuất nào, cũng như các sản phẩm được chào bán thông qua Trang web của chúng tôi được sản xuất bởi hoặc bán mà các sản phẩm của chúng tôi [là thay thế cho] có thể được sử dụng.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chọn một trong các trang web của ẮcquyMột+ :

Tiếng anh   Tiếng việt   Tiếng pháp   Na Uy   Tiếng Hungary   Tây Ban Nha   Ý   Hy Lạp   Hà Lan   Bồ Đào Nha   Tiếng Đan Mạch   Tiếng Indonesia   Thái lan   Ba Lan   Thụy Điển   Tiếng nga   Tiếng Đức